CARRER MONTSENY, 1O | 17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS 972 64 97 18 653 06 18 43 698 54 01 93 catcontrol2018@gmail.com
Servei de verificació personal | Catcontrol Generaliti

Servei Acuda

En el moment que es dispara l’alarma d’un client entra en acció el servei Acuda de Catcontrol Generaliti.

El nostre personal acudeix al més aviat possible al recinte, comprovant el motiu de l’avís. Una vegada realitzat aquest servei d’Acuda, segons la importància del problema actua en conseqüència, arribant fins i tot si és necessari a contactar amb les forces d’ordre públic.

Quan es contracta el servei Acuda o custòdia de claus el que s’està adquirint és un control personal i humà de la casa o empresa quan s’activa una alarma. És a dir, quan l’alarma d’una llar o empresa que tingui aquest servei contractat salta, de la mateixa manera que el Centre de Control envia l’avís a la policia també ho fa al personal de Catcontrol més proper perquè es dirigeixi al lloc i supervisi el problema.

Quan l’alarma sona, si tenim contractat el servei de verificació personal, aquest és l’encarregat d’obrir la porta als membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, que seran els que hauran d’accedir a l’interior i assegurar-se que no hi hagi cap perill. I es tracta d’una falsa alarma, el nostre personal pot desarmar i armar-la de nou.

Les claus del client romandran emmagatzemades i custodiades sempre en condicions de màxima seguretat.

CATCONTROL GENERALITI

Catcontrol Generaliti